Môn Hóa Học Lớp 10 Cho m gam muối NaCl tác dụng với dung dịch AgNo3 dư thì thu được một kết tủa , kết tủa này sau khi phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 1,08

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho m gam muối NaCl tác dụng với dung dịch AgNo3 dư thì thu được một kết tủa , kết tủa này sau khi phản ứng phân hủy hoàn toàn cho 1,08 gam bạc .
Tính giá trị của m
Ai giúp e với ạ , Tks ! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Samantha 2 tháng 2022-03-23T04:00:58+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. minhuyen
  0
  2022-03-23T04:02:23+00:00

  NaCl + AgNO3 => NaNO3 + AgCl

  2AgCl =nhiệt độ=> 2Ag + Cl2

  nAg=1,08/108=0,01 (mol)

  ==> nAgCl=nAg=0,01 (mol)

  nNaCl=nAgCl=0,01 (mol)

  ==> mNaCl=0,01.58,5=0,585 (g)

  Vậy m=0,585 gam.

  0
  2022-03-23T04:02:37+00:00

  Đáp án:nAg=nAgCl=1,08/108=0,01 mol

  NaCl + AgNO3 –> AgCl + NaNO3

   0,01  <————0,01

  =>m=0,01.58,5=0,585g

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )