Môn Hóa Học Lớp 10 cho mg NaOH tác dụng hoàn toàn với 400 ml dd HCl tạo thành dd NaCl 0,15M . Tính m

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 cho mg NaOH tác dụng hoàn toàn với 400 ml dd HCl tạo thành dd NaCl 0,15M . Tính m
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 1 năm 2022-03-22T02:28:21+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T02:29:59+00:00

  $NaOH + HCL \rightarrow NaCl + H_2O \\

  n_{NaCl}=0,15.0,4=0,06(mol) \\

  n_{NaOH}=0,06.40=2,4(g)$

  0
  2022-03-22T02:30:04+00:00

  Coi thể tích dung dịch không đổi sau phản ứng.

  $n_{NaCl}=0,4.0,15=0,06 mol$

  Bảo toàn Na: $n_{NaOH}=n_{NaCl}=0,06 mol$

  $\Rightarrow m=m_{NaOH}=0,06.40=2,4g$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )