Môn Hóa Học Lớp 10 cho mình hỏi NaClO + CO2 + H2O –> NaHCO3 + HCLO nhưng tại sao CaOCl2 + CO2 + H2O không bằng Ca(HCO3)2 + HClO.

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 cho mình hỏi
NaClO + CO2 + H2O –> NaHCO3 + HCLO
nhưng tại sao CaOCl2 + CO2 + H2O không bằng Ca(HCO3)2 + HClO.
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Anna 12 phút 2022-09-19T05:08:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-19T05:09:38+00:00

  Vì NaClO và CaOCl2 vốn là hai chất khác nhau không có liên hệ gì với nhau

   

  0
  2022-09-19T05:10:07+00:00

  Muối hỗn tạp CaOCl2 ngoài chứa gốc ClO giống NaClO còn chứa gốc Cl nên tác dụng với H2CO3, sản phẩm ngoài HClO còn có HCl. HCl tiếp tục tác dụng với CaCO3 nên sản phẩm có CaCl2. 

  Khi H2CO3 dư thì muối cacbonat của 2 phản ứng chuyển hoá thành hidrocacbonat. 

  mon-hoa-hoc-lop-10-cho-minh-hoi-naclo-co2-h2o-nahco3-hclo-nhung-tai-sao-caocl2-co2-h2o-khong-ban

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )