Môn Hóa Học Lớp 10 Cho từ từ bột cu vào dd hno3 đặc. Lúc đầu thấy khi màu nâu bay ra, sau đó khí không màu bị hóa nâu trong không khí, cuối cùng ngừng khí

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cho từ từ bột cu vào dd hno3 đặc. Lúc đầu thấy khi màu nâu bay ra, sau đó khí không màu bị hóa nâu trong không khí, cuối cùng ngừng khí ngừng thoát ra. Giải thích hiện tượng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eloise 18 giờ 2022-12-31T23:19:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-12-31T23:21:27+00:00

  Chúc bạn học tốt!!!

  Đáp án:

  Bạn tham khảo.

  Giải thích các bước giải:

  _Khí màu nâu là `NO_2`

  `Cu + 4HNO_3 \to Cu(NO_3)_2 + 2NO_2 + 2H_2O`

  _Khí không màu hóa nâu trong không khí là NO

  `3Cu +8 HNO_3 \to 3Cu(NO_3)_2 + 2NO + 4H_2O`

  `2NO + O_2 \to 2NO_2`

  _Sở dĩ có hiện tượng tạo ra lần lượt các sản phẩm khử khác nhau là do sự thay đổi nồng độ `HNO_3` trong dd

  —> Ban đầu, dd `HNO_3` đặc sẽ tạo `NO_2`. Khi dd `HNO_3` trở nên loãng sẽ tạo `NO` và khi hết `HNO_3` trong dd thì không còn khí thoát ra.

 1. giangnguyen
  0
  2022-12-31T23:21:46+00:00

  Lúc đầu nồng độ của \(HNO_3\) đậm đặc, khi tác dụng với \(Cu\) sẽ tạo khí màu nâu là \(NO_2\).

  Sau một thời gian phản ứng, nồng độ \(HNO_3\) loãng dần nên phản ứng sẽ tạo ra khí không màu hóa nâu trong không khí là \(NO\)

  Khí ngừng thoát ra khi lượng axit đã phản ứng hết.

  Các phản ứng xảy ra:

  \(Cu + 4HN{O_{3{\text{ đặc}}}}\xrightarrow{{}}Cu{(N{O_3})_2} + 2N{O_2} + 2{H_2}O\)

  \(3Cu + 8HN{O_3}\xrightarrow{{}}3Cu{(N{O_3})_2} + 2N{O} + 4{H_2}O\)

  \(2NO +O_2 \xrightarrow{{t^o}} 2NO_2\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )