Môn Hóa Học Lớp 10 Chọn phương trình phản ứng đúng. A. Fe + Cl2 → FeCl2 B. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2 C. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 D. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Chọn phương trình phản ứng đúng.
A. Fe + Cl2 → FeCl2 B. 2Fe + 6HCl → 2FeCl3 + 3H2
C. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 D. Cu + 2HCl → CuCl2 + H2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 3 tháng 2022-02-22T14:29:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T14:30:54+00:00

  Đáp án:C

   

  Giải thích các bước giải:

  Câu A.  khi Fe tác dụng với Cl2 luôn mang hóa trị 3→  pt: 2 Fe+3Cl2→2FeCl3

         Câu B.   khi Fe tác dụng với HCl luôn mang hóa trị 2→pt: Fe+2 HCl→FeCl2+ H2

         Câu D.   Vì Cu không tác dụng được với axit nên phản ứng Cu+2HCl→CuCl2+H2  là không  xảy ra

                      Vậy đáp án là C

   

 1. minhuyen
  0
  2022-02-22T14:31:05+00:00

  Đáp án: C

   

  Giải thích các bước giải:   

         Câu A.  khi Fe tác dụng với Cl2 luôn mang hóa trị 3→  pt: 2 Fe+3Cl2→2FeCl3

         Câu B.   khi Fe tác dụng với HCl luôn mang hóa trị 2→pt: Fe+2 HCl→FeCl2+ H2

         Câu D.   Vì Cu không tác dụng được với axit nên phản ứng Cu+2HCl→CuCl2+H2  là không  xảy ra

                      Vậy đáp án là C

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )