Môn Hóa Học Lớp 10 Cu2S+HNO3—>Cu(NO3)2+H2SO4+NO+H2O Cân bằng pứ ôxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng e

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Cu2S+HNO3—>Cu(NO3)2+H2SO4+NO+H2O
Cân bằng pứ ôxi hóa khử theo phương pháp thăng bằng e Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Brielle 4 tháng 2022-01-13T10:20:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T10:21:46+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  3Cu2S + 16HNO3 = 10NO + 3Cu(NO3)2 + 3CuSO4 + 8H2O

  0
  2022-01-13T10:22:29+00:00

  2Cu+1= 2Cu+2 +2e 

  S-2 = S+6 + 8e

  => Cu2S= 2Cu+2 + S+6 + 10e  (3x)

  N+5 + 3e= N+2 (10x)

  3Cu2S+ 22HNO3= 6Cu(NO3)2+ 3H2SO4+ 10NO+ 8H2O 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )