Môn Hóa Học Lớp 10 d) KMnO4 → Cl2→ KClO3→ KCl → Cl2 → HCl → FeCl2→ FeCl3 → Fe(OH)3 e) CaCl2 → NaCl → HCl → Cl2→ CaOCl2→ CaCO3→ CaCl2→ NaCl

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 d) KMnO4 → Cl2→ KClO3→ KCl → Cl2 → HCl → FeCl2→ FeCl3 → Fe(OH)3
e) CaCl2 → NaCl → HCl → Cl2→ CaOCl2→ CaCO3→ CaCl2→ NaCl Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 1 tuần 2022-09-20T09:22:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-20T09:23:47+00:00

  Giải thích các bước giải:

   d )  2KMnO4 + 16HCl (đ) -> 2KCl + 2MnCl2 + 5Cl2 + 8H2O (Đ.C Cl2)
  Cl2 + KOH -> KCl + KClO3 + H2O
  2KClO3 -> 2KCl + 3O2 (đ/c khí O2 lớp 8)
  2KCl -> 2K + Cl2
  Cl2 + H2O ->HCl + HClO
  2HCl + Fe -> FeCl2 + H2
  2FeCl2 + Cl2 -> 2FeCl3
  FeCl3 + NaOH -> Fe(OH)3 + NaCl

  Câu sau khó quá .

  0
  2022-09-20T09:24:15+00:00

  Đáp án:

   d/

  2KMnO4 + 16HCl đ  tđộ –> 2KCl + 2MnCl +5Cl2 + 8H2O

  3Cl2 + 6KOH đ 100độ C –> KClO3 + 5KCl + 3H2O

  KClO3 + 6HCl đ tđộ –> KCl + 3Cl2 + 3H2O

  2KCl + H2SO4 đ t độ –> K2SO4 + 2HCl

  2HCl + Fe –> FeCl2 + H2

  FeCl2 + 1/2Cl2 t độ –> FeCl3

  FeCl3 + 3NaOH –> Fe(OH)3 + 3NaCl 

  e/

  CaCl2 + Na2CO3 –> CaCO3 + 2NaCl

  NaCl + H2SO4 –> Na2SO4 + HCl

  2HCl đpdd –> H2 +Cl2

  Cl2 + Ca(OH)2 –> CaOCl2 + H2O

  CaOCl2 + 2HCl –> CaCl2 + Cl2 + H2O

  CaCl2 + Na2CO3 –> CaCO3 + 2NaCl

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )