Môn Hóa Học Lớp 10 Dẫn Cl2 vào 200g dung dịch Kbr sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng muối tạo thành nhỏ hơn khối lượng muối bạn đầu là 4,45g nồng độ ph

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Dẫn Cl2 vào 200g dung dịch Kbr sau khi phản ứng hoàn toàn khối lượng muối tạo thành nhỏ hơn khối lượng muối bạn đầu là 4,45g nồng độ phần trăm của dung dịch KBr ban đầu là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 4 ngày 2022-05-09T11:11:17+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T11:12:22+00:00

  Đáp án:

   5,95%

  Giải thích các bước giải:

  \(\begin{array}{l}
  C{l_2} + 2KBr \to 2KCl + B{r_2}\\
  \text{ Gọi a là số mol của KBr}\\
  {n_{KCl}} = {n_{KBr}} = a\,mol\\
  {m_{KBr}} – {m_{KCl}} = 4,45 \Leftrightarrow 119a – 74,5a = 4,45\\
   \Rightarrow a = 0,1\,mol\\
  {C_\% }KBr = \dfrac{{0,1 \times 119}}{{200}} \times 100\%  = 5,95\% 
  \end{array}\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )