Môn Hóa Học Lớp 10 Đôt cháy 5,6 g bột Fe nung đỏ trong bình oxi thu được 7,36g hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO và một phần Fe còn lại, hòa tan hoàn toàn h

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Đôt cháy 5,6 g bột Fe nung đỏ trong bình oxi thu được 7,36g hỗn hợp A gồm Fe2O3, Fe3O4, FeO và một phần Fe còn lại, hòa tan hoàn toàn hỗn hợp A bằng dd HNO3 thu được v lit hh khí B ở đktc gồm NO2 và NO có tỉ khối so với H2 là 19, tính v Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 1 năm 2022-04-07T23:43:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T23:45:03+00:00

  Đáp án:

  $V = 0,896$ lít

  Giải thích các bước giải:

  $nFe = 0,1 mol → mO(A) = 7,36 – 5,6 = 1,76 (g)\\ → nO(A) = 0,11 mol$

  Quy đổi hỗn hợp $A$ thành $Fe (0,1 mol)$ và $O (0,11 mol)$

  Khí có $M = 19.2 = 38. $

  Áp dụng pp đường chéo ta có:

  $NO_2:$    $46$            $8$

                             $38$              $→ nNO_2 = nNO = x mol$

  $NO:$      $30$            $8$

  Quá trình cho – nhận e là:

  Fe0 → Fe+3 + 3e                          O0 + 2e → O-2

                                                      N+5 + 1e → N+4 (NO2)

                                                      N+5 + 3e → N+2 (NO)

  Áp dụng bảo toàn e: $3nFe = 2nO + nNO_2 + 3nNO  $

                                 $→ 3.0,1 = 2.0,11 + x + 3x → x = 0,02$

  $→ V = 22,4.(0,02 + 0,02) = 0,896$ lít

  0
  2022-04-07T23:45:32+00:00

  Đáp án:Đó

   

  Giải thích các bước giải: không hiểu chỗ nào pm mình nha

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-dot-chay-5-6-g-bot-fe-nung-do-trong-binh-oi-thu-duoc-7-36g-hon-hop-a-gom-fe2o

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )