Môn Hóa Học Lớp 10 Fe3C + H2SO4 đặc nóng dư → Fe2(SO4)3 + CO2 + SO2 + H2O FexSy + HNO3 đặc nóng dư → Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O giúp mk viết quá trìn

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Fe3C + H2SO4 đặc nóng dư → Fe2(SO4)3 + CO2 + SO2 + H2O
FexSy + HNO3 đặc nóng dư → Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O
giúp mk viết quá trình cho nhận e nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 6 tháng 2022-10-27T21:40:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Môn Hóa Học Lớp 10 Fe3C + H2SO4 đặc nóng dư → Fe2(SO4)3 + CO2 + SO2 + H2O FexSy + HNO3 đặc nóng dư → Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O viết quá trình cho nhận

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Fe3C + H2SO4 đặc nóng dư → Fe2(SO4)3 + CO2 + SO2 + H2O
FexSy + HNO3 đặc nóng dư → Fe(NO3)3 + NO2 + H2SO4 + H2O
viết quá trình cho nhận e và cân bằng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eva 12 tháng 2022-05-07T21:27:05+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-05-07T21:28:25+00:00

  2Fe3C->6Fe+3 + 2C+4 +26e  .1

  S+6 +2e->S+4                        .13

  ->2Fe3C + 22H2SO4 → 3Fe2(SO4)3 + 2CO2 + 13SO2 + 22H2O

  FexSy->xFe+3 + yS+6 + (3x+6y)e .1

  N+5 +1e->N+4                             .(3x+6y)

  ->FexSy + (6x+6y)HNO3 → xFe(NO3)3 + (3x+6y)NO2 + yH2SO4 + (6x+4y)H2O

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )