Môn Hóa Học Lớp 10 giải giúp em bài này với ạ, em cảm ơn Hoà tan S vào dung dịch NaOH đặc, đun sôi, được muối A và muối B. Muối A tác dụng với dung dịch H

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 giải giúp em bài này với ạ, em cảm ơn
Hoà tan S vào dung dịch NaOH đặc, đun sôi, được muối A và muối B. Muối A tác dụng với dung dịch H2SO4 1M thay có van đục màu vàng và có khí mùi hắc thoát ra. Muối B tác dụng với dung dịch H2SO4 1M có khí mùi trứng thối thoát ra. Đun sôi dung dịch B đam đặc rồi hoà tan S , thu được hỗn hợp muối C. Đun sôi muối dd đam đặc muối D rồi hòa tan S ta cũng được muối A
1) xác định muối A,B,D và công thức chung cuả muối C. viết ptpu xảy ra Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Faith 13 phút 2022-09-18T15:40:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T15:41:26+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  a.
  Theo đề bài A là Na2S2O3, B là Na2S, C là hỗn hợp có công thức chung là Na2Sn+1, D là Na2SO3
  6NaOH (đặc sôi) + 4S  Na2S2O3 (A)+ Na2S (B) + 3H2O
  Na2S2O3 (A)+ H2SO4 loãng  Na2SO4 + S + SO2 + H2O
  Na2S (B) + H2SO4 loãng  Na2SO4 + H2S
  nS + Na2S (B)  Na2Sn+1 (C)
  S + Na2SO3 đặc sôi (D)  Na2S2O3 (A)

  mình nghĩ vậy

  0
  2022-09-18T15:41:58+00:00

  Bạn xem hình nha

  mon-hoa-hoc-lop-10-giai-giup-em-bai-nay-voi-a-em-cam-on-hoa-tan-s-vao-dung-dich-naoh-dac-dun-soi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )