Môn Hóa Học Lớp 10 giúp mình với thankiu

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 giúp mình với thankiu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-giup-minh-voi-thankiu

in progress 0
Kylie 11 tháng 2022-05-05T04:21:11+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-05T04:22:51+00:00

  Bạn tham khảo:

  $a/$

  $O: 1s^{2}2s^{2}2p^{4}$

  $Cl: 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{5}$

  $Ca: 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}4s^{2}$

  $Fe: 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{6}4s^{2}$

  $Cu: 1s^{2}2s^{2}2p^{6}3s^{2}3p^{6}3d^{10}4s^{1}$

  $b/$

  $O$: 

  – Vị trí: $8$

  – Chu kì: $2$

  – Nhóm: $ VI A$

  $Cl$:

  – Vị trí: $17$

  – Chu kì: $3$

  – Nhóm :`VII A`

  `Ca`:

  – Vị trị: `20`

  – Chu kì: `4`

  – Nhóm: `II A`

  ` Fe`:

  – Vị trí : `26`

  – Chu kì: `4`

  – Nhóm: `VIIIB`

  `Cu`:

  – Vị trí `29`

  – Chu kì: `4`

  – Nhóm: `IB`

   

  0
  2022-05-05T04:23:10+00:00

  O: 1s2 2s2 2p4

  2 lớp e, 6 e lớp ngoài cùng => chu kỳ 2, nhóm VI A

  Cl: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5

  3 lớp e, 7 e lớp ngoài cùng => chu kỳ 3, nhóm VII A

  Ca: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2

  4 lớp e, 2 e lớp ngoài cùng => chu kỳ 4, nhóm II A

  Fe: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2

  4 lớp e => chu kỳ 4

  Cu: 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s1

  4 lớp e => chu kỳ 4

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )