Môn Hóa Học Lớp 10 Giúp mk bài hóa này với na

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Giúp mk bài hóa này với na Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-giup-mk-bai-hoa-nay-voi-na

in progress 0
Melanie 4 tháng 2022-01-13T20:14:49+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T20:15:52+00:00

  Đáp án:

  XO: BaO

  A2O3: Al2O3

  B: Ba(AlO2)2

  C: Na

  D: BaSO4 

  E: Al(OH)3

  F: CaCO3

  Giải thích các bước giải:

  B tác dụng với Na2SO4 thu được kết tử D không tan trong HCl → D là BaSO4 

  → XO: BaO

  → X2O3: Al2O3

  BaO + H2O → Ba(OH)2 

  Ba(OH)2 + Al2O3 → Ba(AlO2)2 + H2O

  B: Ba(AlO2)2

  B + Na2SO4 vừa đủ:

  Ba(AlO2)2 + Na2SO4 → BaSO4↓ + 2NaAlO2 

  C: NaAlO2 

  CO2 dư vào C:

  NaAlO2 + CO2 + 2H2O → NaHCO3 + Al(OH)3↓

  E: Al(OH)3

  Cho nước vôi trong dư vào dung dịch nước lọc:

  NaHCO3 + Ca(OH)2 → CaCO3↓ + NaOH + H2O

  F: CaCO3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )