Môn Hóa Học Lớp 10 helppppppppppppppp me please who can do that

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 helppppppppppppppp me please
who can do that Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-helppppppppppppppp-me-please-who-can-do-that

in progress 0
Raelynn 24 phút 2022-09-18T03:48:33+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T03:49:52+00:00

  Đáp án:

   Khoảng 2558 nguyên tử \(^{16}O\) và 5 nguyên tử \(^{18}O\)

  Giải thích các bước giải:

  Gọi % của đồng vị \(^{17}O\) là \(x\%\) suy ra % đồng vị \(^{18}O\) là

  \(100\%  – 99,757\%  – x\%  = 0,243\%  – x\% \)

  \( \to \overline {{M_O}}  = 16.99,757\%  + 17.x\%  + 18.(0,243\%  – x\% ) = 16,00447\)

  \(x\%  = 0,039\% \)

  Nếu có 1 nguyên tử \(^{17}O\)

  Suy ra số nguyên tử \(^{16}O\) là

  \(\frac{1}{{0,039\% }}.99,757\%  \approx 2558\) (nguyên tử)

  Số nguyên tử \(^{18}O\) là

  \(\frac{1}{{0,039\% }}.(0,243\%  – 0,039\% ) \approx 5\) (nguyên tử)

  0
  2022-09-18T03:50:31+00:00

  Gọi x là phần trăm của 17O , y là phần trăm của 18O 

  Ta có:

  16,00447 = `(16.99,757%+17.x+18.y)/(100%)` 

  %17O + %18O=100% – 99,757%=0,243 %

  giải hệ phương trình ta đc : 

  %17O = 0,039%

  %18% = 204%

  Khi có 1 nguyên tử 17O, mà % nguyên tử của17O = 0,039%

  ⇒ Số nguyên tử O = 1 : 0,039% = 2564 nguyên tử

  99,757% 16O ⇒ Số nguyên tử 16O = 99,757%.2564 = 2558 nguyên tử

  0,204% 18O ⇒ Số nguyên tử 18O = 0,204%.2564 = 5 nguyên tử

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !!!

  xin ctlhn ạ !

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )