Môn Hóa Học Lớp 10 Hoà tan 46,4 gam AG2O bằng lượng vừa đủ V ml dung dịch HNO3 2M ( lấy dư 10% so với lượng cần thiết.) Sau phản ứng thu được dung dịch X

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Hoà tan 46,4 gam AG2O bằng lượng vừa đủ V ml dung dịch HNO3 2M ( lấy dư 10% so với lượng cần thiết.) Sau phản ứng thu được dung dịch X
a, Tính V
b,Tính khối lượng muối trong X
i, Tính nồng độ mol/l của dung dịch X Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Margaret 5 ngày 2022-05-07T03:46:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T03:48:27+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  `Ag_2O + 2HNO_3 \to 2AgNO_3 + H_2O `

  `a)`

  `n_{Ag_2O}=46,4÷232=0,2 mol`

  Theo pt:

  `n_{HNO_3.pư}=2.nAg2O=2.0,2=0,4 mol`

  Theo đề bài: Đã dùng dư `10%` so với lượng cần

  `=> n_{HNO_3.dư}=0,4.10%=0,04 mol`

  Thể tích dung dịch $Axit:$

  `V={0,4+0,04}/{2}=0,22l=220ml`

  `b)`

  Theo pt:

  `n_{AgNO_3 }=2.n_{Ag_2O}=2.0,2=0,4 mol`

  Khối lượng muối là:

  `m_{AgNO_3}=0,4.170=68g`

  `c)`

  Nồng độ mol của `X:`

  `CMAgNO_3={0,4}/{0,22}=1,82M`

  `CMHNO_3={0,04}/{0,22}=0,181M`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )