Môn Hóa Học Lớp 10 Hoà tan hết 19,7 gam BaCO3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và V lít khí CO2 ở đktc. a) Tính khối lượng HCl cần dùng và khối l

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Hoà tan hết 19,7 gam BaCO3 vào dung dịch HCl dư thu được dung dịch X và V lít khí CO2 ở đktc.
a) Tính khối lượng HCl cần dùng và khối lượng muối thu được.
b) Tính V. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kinsley 1 năm 2022-04-07T19:53:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T19:54:26+00:00

  $BaCO_3 + 2HCl -> BaCl_2 + H_2O + CO_2$

    0,1               0,2         0,1         0,1         0,1     (mol)

  a)

  $n_{BaCO_{3}}=\frac{19,7}{197}=0,1( mol)$

  $m_{HCl}$ cần dùng $= 0,2.36,5= 7,3 (g)$

  $m_{BaCl_{2}}= 0,1. 208=20,8(g)$

  b)$ V_{CO_2}= 22,4.0,1=2,24 (l)$

  Chúc bạn học tốt!

  0
  2022-04-07T19:54:47+00:00

   a) khối lượng HCl là khối lượng chất tan đk bạn :

      nBaCO3=$\frac{19,7}{197}$ =0,1 mol

  BaCO$_{3}$ +2HCl ——–> BaCl$_{2}$ +CO$_{2}$ +H$_{2}$O

  0,1                   0,2                    0,1                0,1

  $m_{HCl}$ = 7,3 g

  $m_{BaCl2}$ =208.0,1=20,8 g

  b,

  VCO2=0,1.22,4=2,24l

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )