Môn Hóa Học Lớp 10 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của FeCl2 tro

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Hòa tan hoàn toàn hỗn hợp X gồm Fe và Mg bằng một lượng vừa đủ dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Nồng độ phần trăm của FeCl2 trong dung dịch Y là 15,76%. Nồng độ phần trăm của MgCl2 trong dung dịch Y là bao nhiêu phần trăm Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mary 27 phút 2022-08-06T19:55:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-06T19:56:10+00:00

  Đáp án:

  $C\%_{MgCl_2} = 11,79\%$ 

  Giải thích các bước giải:

  Gọi số mol của $Fe,\ Mg$ lần lượt là a, b mol

  PTHH: 

  $Fe + 2HCl \to FeCl_2 + H_2 \\ \hspace{0,2cm}a\to\hspace{0,3cm}2a\hspace{1,5cm}a\hspace{1,3cm}a\ (mol)$

  $Mg + 2HCl \to MgCl_2 + H_2\\ \hspace{0,2cm}b\to\hspace{0,5cm}2b\hspace{1,7cm}b\hspace{1,4cm}b\ (mol)$

  $\Rightarrow m_{\text{chất rắn X}} = 56a + 24b;\ n_{HCl} = 2a + 2b\ (mol)$

  +) $m_{dd\ HCl} = \dfrac{36,5(2a+2b)}{20\%} = 365(a+b)$

  Mà: $m_{FeCl_2}=127a;\ m_{MgCl_2} = 95b;\ m_{H_2} = 2a+2b\ (g)$

  $\Rightarrow m_{dd\ spư} = 56a+24b+365(a+b) – 2a-2b = 419a+387b$

  Theo đề bài: $C\%_{FeCl_2} = 15,76\%$

  $\Rightarrow \dfrac{127a}{419a+387b}.100=15,76$

  $\Rightarrow  a= b$

  Vậy: $C\%_{MgCl_2} = \dfrac{95}{419+387}.100=11,79\%$

  0
  2022-08-06T19:56:56+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-hoa-tan-hoan-toan-hon-hop-gom-fe-va-mg-bang-mot-luong-vua-du-dung-dich-hcl-20

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )