Môn Hóa Học Lớp 10 Hoàn thành chuỗi phản ứng sau: 1.Cl2=-(1)–> KCl =(2)=>Cl2 =(3)=> Br2 –(4)=->I2 2.KClO3–(1)=-> KCl =(2)=>Cl2=–(

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Hoàn thành chuỗi phản ứng sau:
1.Cl2—-(1)–> KCl —(2)—>Cl2 —(3)—> Br2 –(4)—->I2
2.KClO3–(1)—-> KCl —(2)—>Cl2—–(3)–> NaCl—(4)—> Cl2
3.O2—-(1)–> O3 –(2)–>O2 —-(3)—>SO2 —(4)—>S
3.S –(1)—->SO2—(2)—> Na2SO3—-(3)—> Na2SO4—-(4)—> BaSO4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Lydia 12 tháng 2022-05-07T21:12:36+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. Đáp án:

   1.

  Cl2+2K—>2KCl (đk nhiệt độ)

  2KCl+2H2O—>2KOH+H2+Cl2 (điện phân dung dịch có màng ngăn)

  Cl2+2NaBr—>2NaCl+Br2

  Br2+2NaI—>2NaBr+I2

  2.

  2KClO3—>2KCl+3O2 (to)

  2KCl+2H2O—>2KOH+Cl2+H2 (Đpddcmn)

  Cl2+2Na—>2NaCl (to)

  2NaCl—>2Na+Cl2 (điện phân nóng chảy)

  3.

  3O2<—>2O3 (tia lửa điện)

  O3+2KI+H2O—>2KOH+O2+I2 hoặc O3+2Ag—>Ag2O+O2

  O2+S—>SO2 (to)

  SO2+2H2S—>3S+2H2O

  4.

  S+O2—>SO2 (to)

  SO2+2NaOH—>Na2SO3+H2O

  Na2SO3+Cl2+H2O—>Na2SO4+2HCl

  Na2SO4+BaCl2—>BaSO4+2NaCl

  Giải thích các bước giải:

  học lý thuyết thuiii

   

  0
  2022-05-07T21:14:02+00:00

  Các phản ứng xảy ra:

  1)

  \(2K + C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2KCl\)

  \(2KCl\xrightarrow{{đpnc}}2K + C{l_2}\)

  \(C{l_2} + 2KBr\xrightarrow{{}}2KCl + B{r_2}\)

  \(B{r_2} + 2KI\xrightarrow{{}}2KBr + {I_2}\)

  2)

  \(2KCl{O_3}\xrightarrow{{{t^o}}}2KCl + 3{O_2}\)

  \(2KCl\xrightarrow{{đpnc}}2K + C{l_2}\)

  \(2Na + C{l_2}\xrightarrow{{{t^o}}}2NaCl\)

  \(2NaCl\xrightarrow{{đpnc}}2Na + C{l_2}\)

  3)

  \(3{O_2}\xrightarrow{{tia{\text{ lửa điệnn}}}}2{O_3}\)

  \(2Ag + {O_3}\xrightarrow{{}}A{g_2}O + {O_2}\)

  \(S + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}S{O_2}\)

  \(2{H_2}S + S{O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}3S + 2{H_2}O\)

  4)

  \(S + {O_2}\xrightarrow{{{t^o}}}S{O_2}\)

  \(2NaOH + S{O_2}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_3} + {H_2}O\)

  \(N{a_2}S{O_3} + {H_2}S{O_4}\xrightarrow{{}}N{a_2}S{O_4} + S{O_2} + {H_2}O\)

  \(N{a_2}S{O_4} + Ba{(OH)_2}\xrightarrow{{}}BaS{O_4} + 2NaOH\)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )