Môn Hóa Học Lớp 10 Làm giùm mình câu 1 dạng 4 thanks mn nha

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Làm giùm mình câu 1 dạng 4 thanks mn nha Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-lam-gium-minh-cau-1-dang-4-thanks-mn-nha

in progress 0
Savannah 6 tháng 2022-08-12T22:19:32+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T22:20:47+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  {}_1^1H{}_{17}^{35}Cl:PTK = 1 + 35 = 36\,dvC\\
  {}_1^1H{}_{17}^{37}Cl:PTK = 1 + 37 = 38dvC\\
  {}_1^2H{}_{17}^{35}Cl:PTK = 2 + 35 = 37\,dvC\\
  {}_1^2H{}_{17}^{37}Cl:PTK = 2 + 37 = 39\,dvC\\
  b)\\
  {}_6^{12}C{}_8^{16}C{}_8^{16}C:PTK = 12 + 16 + 16 = 44\,dvC\\
  {}_6^{12}C{}_8^{17}C{}_8^{17}C:PTK = 12 + 17 + 17 = 46\,dvC\\
  {}_6^{12}C{}_8^{18}C{}_8^{18}C:PTK = 12 + 18 + 18 = 48\,dvC\\
  {}_6^{12}C{}_8^{16}C{}_8^{17}C:PTK = 12 + 16 + 17 = 45\,dvC\\
  {}_6^{12}C{}_8^{16}C{}_8^{18}C:PTK = 12 + 16 + 18 = 46\,dvC\\
  {}_6^{12}C{}_8^{17}C{}_8^{18}C:PTK = 12 + 17 + 18 = 47\,dvC\\
  {}_6^{13}C{}_8^{16}C{}_8^{16}C:PTK = 13 + 16 + 16 = 45\,dvC\\
  {}_6^{13}C{}_8^{17}C{}_8^{17}C:PTK = 13 + 17 + 17 = 47\,dvC\\
  {}_6^{13}C{}_8^{18}C{}_8^{18}C:PTK = 13 + 18 + 18 = 49dvC\\
  {}_6^{13}C{}_8^{16}C{}_8^{17}C:PTK = 13 + 16 + 17 = 46\,dvC\\
  {}_6^{13}C{}_8^{16}C{}_8^{18}C:PTK = 13 + 16 + 18 = 47\,dvC\\
  {}_6^{13}C{}_8^{17}C{}_8^{18}C:PTK = 13 + 17 + 18 = 48\,dvC
  \end{array}\)

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )