Môn Hóa Học Lớp 10 Mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử a/ NaCl b/ Cao c/MgF2

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Mô tả sự hình thành liên kết trong phân tử
a/ NaCl
b/ Cao
c/MgF2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 4 tháng 2022-01-14T11:34:57+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T11:36:19+00:00

  a,

  Nguyên tử Na nhường 1e tạo cation $Na^+$. Nguyên tử Cl nhận 1e tạo anion $Cl^-$. Hai ion $Na^+$ $Cl^-$ hút nhau nhờ lực hút tĩnh điện, tạo thành liên kết ion trong $NaCl$.

  b,

  Nguyên tử Ca nhường 2e tạo cation $Ca^{2+}$. Nguyên tử O nhận 2e tạo anion $O^{2-}$. Hai ion $Ca^{2+}$ $O^{2-}$ hút nhau nhờ lực hút tĩnh điện, tạo thành liên kết ion trong $CaO$.

  c,

  Nguyên tử Mg nhường 2e tạo cation $Mg^{2+}$. Nguyên tử F nhận 1e tạo anion $F^-$. Một ion $Mg^{2+}$ hút 2 ion $F^-$ tạo 2 liên kết ion trong $MgF_2$.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )