Môn Hóa Học Lớp 10 Mọi giúp e vs ạ e cảm ơn

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Mọi giúp e vs ạ e cảm ơn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-moi-giup-e-vs-a-e-cam-on

in progress 0
Rose 6 tháng 2022-05-29T07:46:53+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T07:47:53+00:00

  Đáp án: câu 20 :B

                câu 2 : D. 0,861gam

   

  Giải thích các bước giải: câu 20:  nCl2= 0,2 mol

                            Kim loại M  tác dụng vừa đủ với clo nên

                               nM = nCl2 = 0,2 mol => M(M)= 4,8/0,2

                                                               = 24 => Mg

    

                   bài 2           n Naf = 0,02.0,2 = 4.10^-3 mol

                                        n NaCl = 0,03.0,2 = 6.10^-3 mol

                            chỉ NaCl td vs dd AgNO3 tạo kết tủa còn Naf thì k nên có pt sau

                         AgNO3       +     NaCl  ==>   AgCl     + NaNO3

                                                  6.10^-3 =>  6.10^-3

                          => mAgCl = 6.10^-3. 143,5 = 0,861g

                          

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )