Môn Hóa Học Lớp 10 Mọi người ơi giúp e cái này nhé, e ngu hóa nên chả biết ns thế nào cho mn hiểu thôi để e lấy vd nha : CaCO3, ta có số oxh của Oxi là -2

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Mọi người ơi giúp e cái này nhé, e ngu hóa nên chả biết ns thế nào cho mn hiểu thôi để e lấy vd nha :
CaCO3, ta có số oxh của Oxi là -2, của Ca là +2 thì ta sẽ tìm ra Cacbon ( C ). E lấy tiếp cái vd khác là CuSO4, ta có sỗ oxh của Oxi là -2 e chỉ biết của Oxi nên k tìm ra đc hết oxh của các chất trong CuSO4, số oxh của Oxi ( -2 ) e hiểu ngầm là số oxh mặc định vậy mn hãy liệt kê số oxh mặc định đã có của các chất đi ạ, vd Oxi là -2, Hiđro là +1, Canxi là +2,….
E ms chỉ biết có nhiêu đó mn hãy kể thêm số oxh của các chất nha vd như của S,Cl,Cu… để e làm bt dạng như tìm sỗ oxh của CuSO4 nhé. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 3 tháng 2022-03-28T22:07:18+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-28T22:08:19+00:00

  Đáp án:

  – Số oxh hóa của nguyên tố trong đơn chất = 0

  – Số oxh của kim loại thường  bằng: + hóa trị của nó.

  VD: FeSO4 -> số oxh của Fe là +2

  $Fe_2{(SO_4)}_3$ -> số oxh của Fe là + 3 

  – Số oxh của một nhóm ( SO4, NO3, .. ) thường bằng – hóa trị của nó

  VD: NaNO3 -> số oxh của nhóm NO3 là -1 

  – Số oxh của kim loại nhóm IA: +1; IIA: +2; IIIA: +3

  – F: -1

  – S: -2; +4; +6; …

  0
  2022-03-28T22:09:08+00:00

  Ở đây là số oxi hoá các nguyên tố trong hợp chất (của đa số các trường hợp):

  S trong $SO_2$ và $SO_3^{2-}$ +4 

  S trong $SO_3$ và $SO_4^{2-}$ +6 

  S trong muối sunfua -2 

  Cl trong muối clorua -1 

  Cl trong $ClO^-$ +1 

  Cl trong $ClO_2^-$ +3 

  Cl trong $ClO_3^-$ +5 

  Cl trong $ClO_4^-$ +7 

  O trong hầu hết hợp chất là -2  

  H trong hầu hết hợp chất là +1 

  Các kim loại kiềm (Li, Na, K, Rb, Cs) là +1 

  Các kim loại kiềm thổ (Be, Mg, Ca, Sr, Ba) là +2 

  Al trong hợp chất là +3  

  C trong muối cacbua ($Al_4C_3$) là -4 

  C trong CO là +2 

  C trong $CO_2$ và $CO_3^{2-}$ là +4

  N trong muối nitrua ($Na_3N$), trong $NH_3$, trong $NH_4^+$ là -3 

  N trong $N_2O$, $NO$, $N_2O_3$, $NO_2$, $N_2O_5$ lần lượt là +1, +2, +3, +4, +5 

  N trong $NO_2^{2-}$ là +3 

  N trong NO_3^{2}$ là +5 

  P trong muối photphua ($Zn_3P_2$), trong photphin $PH_3$ là -3 

  Fe trong hợp chất sắt (II) là +2 

  Fe trong hợp chất sắt (III) là +3 

  Cu trong hợp chất đồng (II) là +2 

  Cu trong hợp chất đồng (I) là +1 

  Mn trong $MnO_4^-$ là +7 

  Cr trong $Cr_2O_7^{2-}$ là +6

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )