Môn Hóa Học Lớp 10 Một lít nước hòa tan 350lit khí hidro bromua đkc thì nồng độ % của dd axit bromhidric thu được là bao nhiêu

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Một lít nước hòa tan 350lit khí hidro bromua đkc thì nồng độ % của dd axit bromhidric thu được là bao nhiêu Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ariana 2 tuần 2022-05-07T02:13:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T02:14:29+00:00

  $n_{HBr}= 350/22,4= 15,625 mol $

  => $m_{HBr}= 15,625.81= 1265,625g $

  $D_{H_2O}= 1000$ g/l 

  => $m_{H_2O}= 1000g$ 

  => $m_{dd}= 1000+1265,625= 2265,625g $ 

  C%HBr= $\frac{1265,625 .100}{2265,625}= 55,86$ %

  0
  2022-05-07T02:14:50+00:00

  Khoi luong cua 350 lit HBr = 81 x 350 = 1265 , 625 ( g )

                                                          22,4

  Nong do phan tram cua dung dich : 1265,625           x 100% = 55,86%

                                                                1000 + 1265,625

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )