Môn Hóa Học Lớp 10 Muối sunfua là muối của axit nào ? Muối sunfua nào tan trong nước ? Muối nào không tan trong nước ? Muối nào không tan trong axit ?

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Muối sunfua là muối của axit nào ? Muối sunfua nào tan trong nước ? Muối nào không tan trong nước ? Muối nào không tan trong axit ? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 1 năm 2022-03-21T22:03:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-21T22:04:40+00:00

  Đáp án:

  – Muối sunfua của các kim loại nhóm IA, IIA (trừ Be) như Na2S, K2S tan trong nước: 

   PTHH: $Na_2S + 2HCl → 2NaCl + H_2S↑$

  – Muối sunfua của một số kim loại nặng như PbS, CuS… không tan trong nước, không tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng.

  – Muối sunfua của những kim loại còn lại như ZnS, FeS,… không tan trong nước, nhưng tác dụng với dung dịch HCl, H2SO4 loãng sinh ra khí H2S:

   PTHH: $ZnS + 2H_2SO_4 → ZnSO_4 + H_2S↑$

   – Một số muối sunfua có màu đặc trưng: CdS màu vàng, CuS, FeS, Ag2S,…màu đen

   

  0
  2022-03-21T22:04:47+00:00

  Muối sunfua là muối của axit sunfuhidric $H_2S$. 

  Các muối sunfua tan trong nước: $Na_2S, (NH_4)_2S, K_2S,…$ 

  Các muối sunfua không tan trong nước: $Ag_2S, FeS, HgS,…$

  Các muối sunfua không tan trong axit: $CuS, CdS,…$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )