Môn Hóa Học Lớp 10 Nêu tính chất cơ bản của loại liên kết ion và liên kết cộng hóa trị

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Nêu tính chất cơ bản của loại liên kết ion và liên kết cộng hóa trị Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Kaylee 5 tháng 2022-07-03T05:46:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-03T05:48:32+00:00

  Giải thích các bước giải:

  ** Liên kết ion là liên kết giữa các electron được chuyển từ nguyên tử này sang nguyên tử khác. Điều liên để tao nên liên kết ion là 2 phân tử khi phản ứng phải trái dấu nhau. Quy tắc này hoạt động như 1 thanh nam châm thu hút lẫn nhau. Nếu 2 nguyên tử có giá trị âm đọ khác nhau, chúng sẽ tạo thành cấu trúc ion

  Vi dụ:

  $2Na+$ + $Cl_2-→2NaCl$

  Tính chất:

  + Các ion được sắp xếp theo cấu trúc mạng tinh thể

  +Chất rắn ion là tinh thể tồn tại  ở nhiệt độ phòng

  +Liên kết ion có lực hút tình điện mạnh. Điều này có nghĩa là các hợp chất ion thường cứng và có điểm nóng chảy và điểm sôi cao

  +Các hợp chất ion dễ vỡ và liên kết bị phá vỡ dọc theo các mặt phẳng khi hợp chất bị đặt dưới áp lực.

  + Tinh thể rắn không dẫn điện, nhưng dung dịch ion thì dẫn điện được.

  ** Liên kết cộng hóa trị: là liên kết được tạo nên giữa 2 nguyên tử bằng 1 hay nhiều cặp electron chung.

  Mỗi cặp electron chung tạo nên 1 liên kết cộng hóa trị, nên ta có liên kết đơn (trong phân tử $H_2$), liên kết 3 (trong phân tử $N_2$)

  Ví dụ;

  $H-H$;  $N≡N$

  Tính chất:

  +Các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng hóa trị có thể là chất rắn như: đường, lưu huỳnh, iốt… có thể là chất lỏng: nước, ancol,… hoặc chất khí như: $CO_2$, $Cl_2$, $H_2$,….

  +Các chất có cực như ancol etylic, đường,… tan nhiều trong dung môi có cực như nước. Phần lớn các chất không cực như iốt, các chất hữu cơ không tan trong dung môi không cực như banzen, cacbon tetraclorua,… Cac chất chỉ có liên kết cộng hóa trị không cực không dẫn điện ở mọi trạng thái.

  0
  2022-07-03T05:48:45+00:00

  Giải thích các bước giải:

  + Liên kết cộng hóa trị và liên kết ion đều là liên kết nguyên tử.

  + Các liên kết này khác nhau về tính chất và cấu trúc. 

  + Liên kết cộng hóa trị bao gồm các cặp electron do hai nguyên tử liên kết chúng theo một hướng cố định.

  + Trong khi một liên kết giữa hai ion được gọi là liên kết ion

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )