Môn Hóa Học Lớp 10 Nguyên tố F ( Z=9) a. Viết cấu hìnn electron nguyên tử của nguyên tố F và ion F- b. Xác định vị trí của nguyên tố FLO trong bảng tuần

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Nguyên tố F ( Z=9)
a. Viết cấu hìnn electron nguyên tử của nguyên tố F và ion F-
b. Xác định vị trí của nguyên tố FLO trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hoá học
c. Xác định tín chất của nguyên tố F ( tính kim loại, phi kim )
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Jade 1 tuần 2022-01-08T12:28:35+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-08T12:29:42+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   a) 1s^2 2s^2 2p^5 : F

  1s^2 2s^2 2p^6 : F-

  b) ô số 9

  Chu kì 2

  Nhóm VIIA

  c) Flo là nguyên tố phi kim vì có số e lớp ngoài cùng là 7e

  0
  2022-01-08T12:30:01+00:00

  a.

  + Cấu hình e của $F^{}$: $1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{5}$

  + Cấu hình e của $F^{-}$ : $1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{6}$

  b.

  + Flo thuộc ô thứ $9$; chu kỳ $2$, nhóm $VIIA$ trong bảng tuần hoàn

  c.

  + $F$: $1s^{2}$ $2s^{2}$ $2p^{5}$ : là phi kim vì có $7e$ lớp ngoài cùng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )