Môn Hóa Học Lớp 10 nguyên tử A không phải là khí hiếm, nguyên tử C có phân lớp e lớp ngoài cùng là 4p nguyên tử của nguyên tố B có phân lớp e lớp ngoài cù

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 nguyên tử A không phải là khí hiếm, nguyên tử C có phân lớp e lớp ngoài cùng là 4p nguyên tử của nguyên tố B có phân lớp e lớp ngoài cùng là 4s. nguyên tố nào là kim loại phi kim khí hiếm. Xác định cấu hình e có A và B biết tổng số e của 2 phân lớp ngoài cùng của A và B là 7 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 2 ngày 2022-01-14T14:56:01+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T14:57:02+00:00

  B có phân lớp e ngoài cùng là 4s => có tối đa 2e lớp ngoài cùng và B là kim loại
  A có phân lớp ngoài cùng là 3s => A có thể là kim loại (3p1,3p2) hoặc phi kim ( 3p4,3p5,3p6)
  Tổng số e 2 phân lớp ngoài cùng của A và B là 7
  – Nếu của A là 4s1→ B là 3p6 → B là khí hiếm (loại)
  – Nếu của A là 4s2→ B là 3p5 → B là phi kim
  \(\begin{array}{l}
  {\rm{A: 1}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}{\rm{2}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}{\rm{2}}{{\rm{p}}^{\rm{6}}}{\rm{3}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}{\rm{3}}{{\rm{p}}^{\rm{6}}}{\rm{4}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}{\rm{ (Ca)}}\\
  {\rm{B: 1}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}{\rm{2}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}{\rm{2}}{{\rm{p}}^{\rm{6}}}{\rm{3}}{{\rm{s}}^{\rm{2}}}{\rm{3}}{{\rm{p}}^5}{\rm{ (Cl)}}
  \end{array}\)

  0
  2022-01-14T14:57:54+00:00

  Đáp án:

  A: $1s^{2}$ $2s^{2}$$2p^{6}$ $3s^{2}$$3p^{5}$

  C: $1s^{2}$ $2s^{2}$$2p^{6}$ $3s^{2}$$3p^{6}$$3d^{10}$$4s^{2}$$4p^{1}$

  B:$1s^{2}$ $2s^{2}$$2p^{6}$ $3s^{2}$$3p^{6}$$4s^{2}$

  Giải thích các bước giải:

  Vì tổng của 2 phân lớp ngoài cùng của A và B là 7 và cấu hình e ngoài cùng của B là 4s và A không phải khí hiếm nên Z A=17  ZB= 20 ZC=31

  A là phi kim B ,C là kim loại

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )