Môn Hóa Học Lớp 10 Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3X^x, nguyên tử Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4S^2 4p^Y . Tổng số electron lớp

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Nguyên tử X có cấu hình electron lớp ngoài cùng 3X^x, nguyên tử Y có cấu hình electron lớp ngoài cùng 4S^2 4p^Y . Tổng số electron lớp ngoài cùng của 2 nguyên tử bằng 9. Viết cấu hình electron của nguyên tử X,Y. Từ đó, xác định vị trí X,Y trong bảng tuần hoàn. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-nguyen-tu-co-cau-hinh-electron-lop-ngoai-cung-3-nguyen-tu-y-co-cau-hinh-elect

in progress 0
Athena 3 tháng 2022-02-09T03:55:06+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-09T03:56:14+00:00

   \(X\) có cấu hình e lớp ngoài cùng là \(3s^x\).

  \(Y\) có cấu hình e lớp ngoài cùng là \(4s^24p^y\)

  (\(x \leqslant 2;y \leqslant 6\))

  Tổng số e lớp ngoài của 2 nguyên tử là 9.

  \( \to x + 2 + y = 9 \to x + y = 7\)

  +Nếu \(x=1 \to y=6\).

  Cấu hình e của \(X\): \(1{s^2}{\text{ 2}}{{\text{s}}^2}2{p^6}{\text{ 3}}{{\text{s}}^1}\)

  Ô số 11 chu kỳ 3 nhóm IA.

  Cấu hình e của \(Y\): \(1{s^2}{\text{ 2}}{{\text{s}}^2}2{p^6}{\text{ 3}}{{\text{s}}^2}3{p^6}\)

  Ô số 18 chu kỳ 3 nhóm VIIIA.

  +Nếu \(x=2 \to y=5\).

  Cấu hình e của \(X\): \(1{s^2}{\text{ 2}}{{\text{s}}^2}2{p^6}{\text{ 3}}{{\text{s}}^2}\)

  Ô số 12 chu kỳ 3 nhóm IIA.

  Cấu hình e của \(Y\): \(1{s^2}{\text{ 2}}{{\text{s}}^2}2{p^6}{\text{ 3}}{{\text{s}}^2}3{p^5}\)

  Ô số 17 chu kỳ 3 nhóm VIIA.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )