Môn Hóa Học Lớp 10 Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u. Biết trong tinh thể, các nguyên tử kẽm chỉ chiếm 68,2% t

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Nguyên tử kẽm có bán kính r = 1,35.10-1 nm và có khối lượng nguyên tử là 65 u. Biết trong tinh thể, các nguyên tử kẽm chỉ chiếm 68,2% thể tích, phần còn lại là không gian rỗng. Khối lượng riêng của kẽm tính theo lí thuyết là
  A. 7,12 g/cm3.                  B. 7,14 g/cm3.                    C. 7,15 g/cm3.                   D. 7,30 g/cm3. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hailey 25 phút 2022-07-05T09:12:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T09:14:08+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  a) rZn = 1,35. 10-1 nm = 0,135.10-7 cm (1nm = 10-9m)

  1u = 1,6600.10-24 g.

  mZn = 65.1,6600.10-24 g = 107,9.10-24g.

  b) mhạt nhân Zn = 65u ⇒ 107,9.10-24 gam.

  rhạt nhân Zn = 2.10-6nm = (2.10-6.10-7)cm = 2.10-13 cm.

  mon-hoa-hoc-lop-10-nguyen-tu-kem-co-ban-kinh-r-1-35-10-1-nm-va-co-khoi-luong-nguyen-tu-la-65-u-b

  0
  2022-07-05T09:14:11+00:00

  a) rZn = 1,35. 10-1 nm = 0,135.10-7 cm (1nm = 10-9m)

  1u = 1,6600.10-24 g.

  mZn = 65.1,6600.10-24 g = 107,9.10-24g.

  b) mhạt nhân Zn = 65u ⇒ 107,9.10-24 gam.

  rhạt nhân Zn = 2.10-6nm = (2.10-6.10-7)cm = 2.10-13 cm.

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )