Môn Hóa Học Lớp 10 nguyên tử z có tổng số hạt bằng 58 và có khối nhỏ hơn 40 .Xác thành phần cấu tạo của nguyên tử z.Đó là nguyên tử của nguyên tố nào

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 nguyên tử z có tổng số hạt bằng 58 và có khối nhỏ hơn 40 .Xác thành phần cấu tạo của nguyên tử z.Đó là nguyên tử của nguyên tố nào Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 3 tháng 2022-02-08T20:50:39+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-08T20:51:50+00:00

  Đáp án: Kali

  Giải thích các bước giải:

  Gọi p là số hạt proton, n là số hạt nơtron

  Ta có 2p + n = 58

  Luôn có p ≤ n ≤ 1,5p → 3p ≤ 2p + n ≤ 3,5 p → 58/3,5≤ p ≤ 58/3

  → 16,5 ≤ p ≤ 19,3 mà p là số nguyên → p = 17, p= 18, p = 19

  Nếu p = 17 → n = 24 . Có A= p + n= 41 > 40 → Loại

  Nếu p = 18 → n = 22 . Có A= p + n= 40 → loại

  Nếu p = 19 → n= 20 . Có A= p + n = 39 < 40 thỏa mãn.

  0
  2022-02-08T20:51:52+00:00

  Ta có: p + e + n =58 và p+n < 40

  =>2p + n = 58 .

  => 3p ≤58 ≤ 3,52p

  => 16,5 ≤p ≤19,3 .

  Mà p ∈ Z nên ta có: p = 17;18;19

  Khi p =17 =>n = 24 => Z = 41(loại).

  Khi Zp= 18 => n= 22 => Z = 40(loai).

  Khi p = 19 => N = 20 => Z = 39(TM)

  Vậy Z là Kali ( K)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )