Môn Hóa Học Lớp 10 Nhận biết các chất khí riêng biệt sau bằng 1 thuốc thử: SO2, NH3, H2S, HCl, C2H2.

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Nhận biết các chất khí riêng biệt sau bằng 1 thuốc thử: SO2, NH3, H2S, HCl, C2H2. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Iris 24 phút 2022-07-05T07:10:06+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T07:11:28+00:00

  Đưa quỳ ẩm vào 5 khí. SO2, H2S hoá đỏ nhạt. NH3 hoá xanh. HCl hoá đỏ. C2H2 ko đổi màu. Đốt 2 khí chưa nhận biết. H2S cháy. SO2 ko cháy. 

  2H2S+ 3O2 -> 2SO2+ 2H2O

  0
  2022-07-05T07:11:41+00:00

   

  Dùng dung dịch AgNO3

  Cho các khí lội qua ddAgNO3 dư

  -Nhận ra H2S có kết tủa đen Ag2S

  H2S+2AgNO3->Ag2S+HNO3

  -Nhận ra HCl có kết tủa trắng AgCl

  HCL+AgNO3->AgCl+HNO3

  -Nhận ra C2H2 có kết tủa vàng

  C2H2+2AgNO3+2NH3->C2Ag2+2NH4NO3

  -SO2 và NH3 không có hiện tượng gì

  Để lọ HCl nhận biết ở trên lại gần hai lọ này

  -Nhận ra NH3 có khói trắng bay ra

  NH3+HCl->NH3Cl

  -SO2 không có hiện tượng gì

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )