Môn Hóa Học Lớp 10 Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học a) Na2SO4, HCl, NaOH, K2SO3 b). Na2SO4, KCl, HCl, H2SO4 c). NaCl,

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Nhận biết các dung dịch sau bằng phương pháp hóa học
a) Na2SO4, HCl, NaOH, K2SO3
b). Na2SO4, KCl, HCl, H2SO4
c). NaCl, Na2SO4, KOH, H2S
d). ZnSO4, BaCl2, NaBr, NaNO3
Cần gấp ???????? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 5 ngày 2022-05-08T16:46:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T16:47:48+00:00

  Đáp án:

   Trg hình nha

  Giải thích các bước giải:

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-nhan-biet-cac-dung-dich-sau-bang-phuong-phap-hoa-hoc-a-na2so4-hcl-naoh-k2so3

  0
  2022-05-08T16:47:54+00:00

  a) PTHH:
  $K_2SO_3+2HCl\xrightarrow{}KCl+H_2O+SO_2$

  b)PTHH:
  $Na_2SO_4+Ba(OH)_2\xrightarrow{} BaSO_4↓+2NaOH$
  $Ba(OH)_2+H_2SO_4\xrightarrow{}BaSO_4↓+2H_2O$

  c)PTHH:

  $Na_2SO_4+Ba(OH)_2\xrightarrow{} BaSO_4↓+2NaOH$

  d)PTHH:

  $ZnSO_4+Ba(OH)_2\xrightarrow{} BaSO_4↓+2Zn(OH)↓$

  $AgNO3+NaBr\xrightarrow{}AgBr↓+NaNO_3$

  $2AgNO3+BaCl_2\xrightarrow{} 2AgCl+Ba(NO_3)_2$

  mon-hoa-hoc-lop-10-nhan-biet-cac-dung-dich-sau-bang-phuong-phap-hoa-hoc-a-na2so4-hcl-naoh-k2so3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )