Môn Hóa Học Lớp 10 Nhận biết1) Ca(OH)2 , HCl , HNO3 , NaCl , Na2SO4 2) NaOH, KCl, NaNO3 , K2SO4 , HCl 3) HCl, NaCl, K2SO4, NaNO3 ( nhận biết theo bảng th

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Nhận biết1) Ca(OH)2 , HCl , HNO3 , NaCl , Na2SO4
2) NaOH, KCl, NaNO3 , K2SO4 , HCl
3) HCl, NaCl, K2SO4, NaNO3
( nhận biết theo bảng thì càng tốt nha) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adeline 8 tháng 2022-01-13T17:04:21+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T17:05:43+00:00

  Phương trình hoá học của phản ứng mình ghi ở đây, còn bảng nhận biết bạn xem ảnh !

  1. $Ba(OH)_2+Na_2SO_4 \rightarrow BaSO_4+2NaOH$

  $AgNO_3+HCl \rightarrow AgCl + HNO_3$

  2. $Ba(OH)_2+K_2SO_4 \rightarrow BaSO_4+2KOH$

  $AgNO_3+KCl \rightarrow AgCl + KNO_3$

  3. $Ba(OH)_2+K_2SO_4 \rightarrow BaSO_4+2KOH$

  $AgNO_3+NaCl \rightarrow AgCl + NaNO_3$

  mon-hoa-hoc-lop-10-nhan-biet1-ca-oh-2-hcl-hno3-nacl-na2so4-2-naoh-kcl-nano3-k2so4-hcl-3-hcl-nacl

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )