Môn Hóa Học Lớp 10 Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức RO3. Trong hợp chất của nó với hiđro, R chiếm 94,12% về khối lượng. Các định nguyên

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Oxit cao nhất của một nguyên tố R ứng với công thức RO3. Trong hợp chất của nó với hiđro, R chiếm 94,12% về khối lượng. Các định nguyên tố R.
Giải giúp. Thanks!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 32 phút 2022-07-21T10:56:02+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-21T10:57:03+00:00

  Đáp án:

  R là lưu huỳnh (S)

  Giải thích các bước giải:

  Công thức oxit cao nhất là RO3 → R thuộc nhóm VIA

  Hợp chất khí của R với H là RH2 trong đó:

  $\eqalign{
    & \% R = {{{M_R}} \over {{M_R} + 2}}.100\%  = 94,12\%   \cr 
    &  \to {M_R} = 32 \cr} $

  → R là lưu huỳnh (S)

  0
  2022-07-21T10:57:08+00:00

  Ta có oxit của R là RO3 => Hợp chất khí với hidro là: RH2

  => %mR / %RH2 = R/RH2

  <=> 94,12% / 100% = R / (2 + R)

  <=> 0,9412 = R / (2 + R)

  <=> R = 0,9412*(2 + R)

  <=> R – 0,9412R = 1,8824

  <=> 0,0588R = 1,8824

  <=> R = 32 (S)

  Vậy R là S

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )