Môn Hóa Học Lớp 10 Phân biệt các dd sau Nacl NaNo3 Na2so4 Na2so3

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Phân biệt các dd sau Nacl NaNo3 Na2so4 Na2so3 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 1 năm 2022-05-07T23:07:26+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T23:08:51+00:00

  Đáp án:  Bn tham khảo nha.

  – Trích 1 ít dd của từng lọ ra làm mẫu thử

  – Cho HCl vào các mẫu thử

       + Có khí thoát ra là Na2SO3

        PTHH: $2HCl + Na_2SO_3 \to 2NaCl + SO_2 \uparrow + H_2O$

       + Ko hiện tượng là NaCl, NaNO3, Na2SO4

  – Cho BaCl2 vào các mẫu thử chx nhận đc 

       + Có Kt trắng là Na2SO4

        PTHH: $BaCl_2 + Na_2SO_4 \to BaSO_4 \downarrow + 2NaCl$

       + Ko hiện tượng NaCl, NaNO3

  – Cho AgNO3 vào 2 NaCl và NaNO3.Có kt trắng là NaCl còn lại là NaNO3.

        PTHH: $AgNO_3 + NaCl \to AgCl + NaNO_3$

   

  0
  2022-05-07T23:09:21+00:00

  Nhỏ HCl vào các dd. Na2SO3 có khí mùi hắc bay ra 

  Na2SO3+ 2HCl -> 2NaCl+ SO2+ H2O 

  Nhỏ BaCl2 vào 3 dd còn lại. Na2SO4 có kết tủa trắng 

  Na2SO4+ BaCl2 -> BaSO4+ 2NaCl 

  Nhỏ AgNO3 vào 2 dd còn lại. NaCl có kết tủa trắng, NaNO3 ko hiện tượng 

  NaCl+ AgNO3 -> AgCl+ NaNO3

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )