Môn Hóa Học Lớp 10 Phản ứng nào sau đây là sai? A. H2SO4 đặc + FeO →FeSO4 + H2O B. H2SO4 loãng + FeO →FeSO4 + H2O C

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Phản ứng nào sau đây là sai?
A. H2SO4 đặc + FeO →FeSO4 + H2O B. H2SO4 loãng + FeO →FeSO4 + H2O
C. H2SO4 đặc + Fe3O4 → Fe2(SO4)3 + SO2 + H2O D. H2SO4 loãng + Fe3O4 → FeSO4 + Fe2(SO4)3 + H2O Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 2 tháng 2022-10-04T06:05:14+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T06:06:17+00:00

  Đáp án:

  A  

  Giải thích các bước giải:

  Khi tác dụng với axit $H_2SO_4$ đặc, kim loại chưa ở hóa trị cao nhất sẽ được đẩy lên hoá trị cao nhất và có sản phẩm khử: $SO_2$

  $4H_2SO_4$đ + $+$ $2FeO$ → $Fe_2(SO_4)_3$ + $4H_2O$ + $SO_2$

  (Cụ thể trong hình)

   

  mon-hoa-hoc-lop-10-phan-ung-nao-sau-day-la-sai-a-h2so4-dac-feo-feso4-h2o-b-h2so4-loang-feo-feso4

  0
  2022-10-04T06:07:01+00:00

  Đáp án:

   Chọn `A`

  Giải thích các bước giải:

   Phản ứng `A` là sai do khi `FeO` tác dụng với `H_2SO_4` đặc sẽ đưa vè `Fe^{3+}`

  `4H_2SO_4+2FeO->Fe_2(SO_4)_3+SO_2+4H_2O`

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )