Môn Hóa Học Lớp 10 simmp simp simp help pless

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 simmp simp simp help pless Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-simmp-simp-simp-help-pless

in progress 0
Liliana 17 phút 2022-09-18T03:22:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T03:23:17+00:00

  Câu `19:`

  Gọi số khối của `Y_1` là `:x`

  Vì hạt nhân `Y_1` nhiều hơn `Y_2` là `2` notron

  ` \to` Số khối `Y_2` là $:x-2$

  Vì nguyên tử khối trung bình là `35,5`

  $ \to \overline{M_Y}=\dfrac{x.1+(x-2).3}{4}=35,5$

  $ \to M_{Y_1}=x=37$

  $M_{Y_2}=37-2=35$

  Câu `20:`

  Gọi $\%^{11}_{5}B$ là $:x\%$

  $\to \%^{10}_{5}B$ là $:(100-x)\%$

  Vì nguyên tử khối trung bình là `10,81`

  $ \to \overline{M_Y}=\dfrac{10.(100-x)+11.x}{100}=10,81$

  Suy ra $\%^{11}_{5}B=x=81\%$

  0
  2022-09-18T03:23:41+00:00

  Chúc em học tốt
  TODAY YOU ARE VERY NICE
  #senku
  mon-hoa-hoc-lop-10-simmp-simp-simp-help-pless

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )