Môn Hóa Học Lớp 10 So sánh tính axit của các axit halogenhidric(HF,HCL,HBr,HI)? Giúp e với mn ơi.

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 So sánh tính axit của các axit halogenhidric(HF,HCL,HBr,HI)?
Giúp e với mn ơi. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 4 tháng 2022-08-07T11:19:08+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T11:20:21+00:00

  Tính axit tăng dần:

  $HF<HCl<HBr<HI$ 

  Liên kết $H-I$ độ dài lớn nhất trong các liên kết $H-X$ (X là halogen) nên dễ bị phá đứt nhất.

  0
  2022-08-07T11:20:44+00:00

  Tính axit:  HI > HBr> HCl > HF

  do bán kính nguyên tử của I > Br > Cl > F (theo một nhóm bán kính nguyên tử tăng dần)

  => độ phân ly H+ của HI > HBr > HCl > HF (Độ phân li của H+ quyết định tính axit của một chất, phân li càng mạnh tính axit càng lớn).

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )