Môn Hóa Học Lớp 10 Thực hiện phản ứng sau trong bình kín H2 (k) +Br2 (k)=->2HBr (k). Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0.072mol/lit. Sau 2 phút nồng độ hơi Br

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Thực hiện phản ứng sau trong bình kín H2 (k) +Br2 (k)—->2HBr (k). Lúc đầu nồng độ hơi Br2 là 0.072mol/lit. Sau 2 phút nồng độ hơi Br còn lại là 0.048 mol/lit. Tốc độ trung bình của phản ứng tính theo Br2 trong khoảng thời gian trên là Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Hadley 1 năm 2022-05-08T01:26:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-08T01:27:12+00:00

  Đáp án:

  ${2.10^{ – 4}}(mol.{l^{ – 1}}.{s^{ – 1}})$

  Giải thích các bước giải:

  Đổi 2 phút = 120 giây

   Tốc độ trung bình của phản ứng:

  $\nu  = \dfrac{{\left| {{C_2} – {C_1}} \right|}}{{\Delta t}} = \dfrac{{\left| {0,048 – 0,072} \right|}}{{120}} = {2.10^{ – 4}}(mol.{l^{ – 1}}.{s^{ – 1}})$

  0
  2022-05-08T01:27:38+00:00

  Đáp án: $2.10^{-4}(M/s)$

   

  Giải thích các bước giải:

  $\Delta t=2’=120s$

  $\to \overline{v}=\dfrac{|\Delta C|}{\Delta t}=\dfrac{|0,072-0,048|}{120}=2.10^{-4}(M/s)$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )