Môn Hóa Học Lớp 10 Tìm hóa trị và số oxi hóa của Cl, Mg và S

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Tìm hóa trị và số oxi hóa của Cl, Mg và S Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-10-tim-hoa-tri-va-so-oi-hoa-cua-cl-mg-va-s

in progress 0
Kylie 4 tháng 2022-01-06T23:40:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T23:42:02+00:00

  Em tham khảo nha :

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  CTHH:MnC{l_2}\\
  \text{Gọi x là hóa trị của Mn}\\
  \text{Ta có Clo hóa trị I}\\
  \text{Theo quy tắc hóa trị ta có :}\\
  x = 2 \times 1 = 2\\
  \text{Vậy Mn có hóa trị II}\\
  \text{Số oxi hóa của Mn là +2}\\
  b)\\
  CTHH:Mn{O_2}\\
  \text{Gọi x là hóa trị của Mn}\\
  \text{Ta có Oxi hóa trị II}\\
  \text{Theo quy tắc hóa trị ta có :}\\
  x = 2 \times 2 = 4\\
  \text{Vậy Mn có hóa trị IV}\\
  \text{Số oxi hóa của Mn là +4}\\
  c)\\
  CTHH:KMn{O_4}\\
  \text{Gọi x là hóa trị của Mn}\\
  \text{Ta có Kali hóa trị I và Oxi có hóa trị II}\\
  \text{Theo quy tắc hóa trị ta có :}\\
  x + 1 = 2 \times 4\\
   \Rightarrow x = 7\\
  \text{Vậy Mn có hóa trị VII}\\
  \text{Số oxi hóa của Mn là +7}\\
  d)\\
  CTHH:{K_2}Mn{O_4}\\
  \text{Gọi x là hóa trị của Mn}\\
  \text{Ta có Kali hóa trị I và Oxi có hóa trị II}\\
  \text{Theo quy tắc hóa trị ta có :}\\
  x + 2 \times 1 = 4 \times 2\\
   \Rightarrow x = 6\\
  \text{Vậy Mn có hóa trị VI}\\
  \text{Số oxi hóa của Mn là +6}
  \end{array}\)

   

  0
  2022-01-06T23:42:03+00:00

  -MnCl2

  Gi x là hóa tr ca Mn, ta có:

  Clo hóa tr I

  Theo quy tc hóa trị, có :

  x=2×1=2

  Vy Mn có hóa tr II

  S oxi hóa ca Mn là +2

  -MnO2

  Gi x là hóa tr ca Mn, ta có:

  Oxi hóa tr II

  Theo quy tc hóa trị, có :

  x=2×2=4

  Vy Mn có hóa tr IV

  S oxi hóa ca Mn là +4

  -KMnO4

  Gi x là hóa tr ca Mn, ta có:

  Kali hóa tr I và Oxi có hóa tr II

  Theo quy tc hóa trị, có :

  x+1=2×4⇔x=7

  Vy Mn có hóa tr VII

  S oxi hóa ca Mn là +7

  -K2MnO4

  Gi x là hóa tr ca Mn, ta có:

  Kali hóa tr I và Oxi có hóa tr II

  Theo quy tc hóa trị, có :

  x+2×1=4×2⇔x=6

  Vy Mn có hóa tr VI

  S oxi hóa ca Mn là +6

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )