Môn Hóa Học Lớp 10 Tính chất hóa học của NaHCO3, NaHSO4

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Tính chất hóa học của NaHCO3, NaHSO4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 8 tháng 2022-01-13T14:42:39+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T14:43:48+00:00

  Tính chất hóa học của NaHCO3:

  ⇒ baking soda

  t/c : phản ứng với axit mạnh hơn

  – Khi đốt giải phóng khí CO2

  – một loại muối axit

  – phân huỷ tạo ra môi trường bazo yếu

  Tính chất hóa học của NaHSO4

  ⇒t/c: axit mạnh

  – tác dụng với axit sunfuric đặc ở nhiệt độ cao sẽ tạo ra natri hiđrosulfat 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )