Môn Hóa Học Lớp 10 Tính m trong các TH sau: a) cho NaCl tắc dựng vừa đủ với 200ml AgNO3 1M thu đc m gam kết tủa trắng b) cho 150 dd KBr 2M tác dụng vừa đủ

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Tính m trong các TH sau:
a) cho NaCl tắc dựng vừa đủ với 200ml AgNO3 1M thu đc m gam kết tủa trắng
b) cho 150 dd KBr 2M tác dụng vừa đủ với dd AgNO3 thu đc m gam kết tủa trắng
c)cho 200ml dd hỗn hợp X gồm KF 0,1M; KI 0,2M;KBr 0,3M tác dụng với lượng dư dd AgNO3 thu đc m gam kết tủa Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Elliana 3 ngày 2022-05-09T15:51:00+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T15:52:12+00:00

  Em tham khảo nha:

  \(\begin{array}{l}
  a)\\
  NaCl + AgN{O_3} \to AgCl + NaN{O_3}\\
  {n_{AgN{O_3}}} = 0,2 \times 1 = 0,2\,mol\\
  {n_{AgCl}} = {n_{AgN{O_3}}} = 0,2\,mol\\
  {m_{AgCl}} = 0,2 \times 143,5 = 28,7g \Rightarrow m = 28,7\\
  b)\\
  KBr + AgN{O_3} \to AgBr + KN{O_3}\\
  {n_{KBr}} = 0,15 \times 2 = 0,3\,mol\\
  {n_{AgBr}} = {n_{KBr}} = 0,3\,mol\\
  {m_{AgBr}} = 0,3 \times 188 = 56,4g \Rightarrow m = 56,4\\
  c)\\
  KBr + AgN{O_3} \to AgBr + KN{O_3}\\
  KI + AgN{O_3} \to AgI + KN{O_3}\\
  {n_{KI}} = 0,2 \times 0,2 = 0,04mol\\
  {n_{KBr}} = 0,2 \times 0,3 = 0,06\,mol\\
  {n_{AgI}} = {n_{KI}} = 0,04\,mol\\
  {n_{AgBr}} = {n_{KBr}} = 0,06\,mol\\
  m = 0,04 \times 315 + 0,06 \times 188 = 23,88g
  \end{array}\)

 1. minhuyen
  0
  2022-05-09T15:52:56+00:00

  Đáp án:a) 28,7 (g)

              b) 56,4 (g)

              c) 20,68 (g)

   Có tính toán sai sot j mong bỏ qua ha

  Giải thích các bước giải:

         

  a)       NaCl + AgNO3 —–) AgCl+NaNO3

         nAgNO3= 0,2 mol

        =) nAgCl=0,2 mol    =)m=0,2*(108+35,5)=28,7(g)

  b)      KBr + AgNO3 ——-) AgBr+KNO3

           nKBr= 0,3 mol

       =) nAgBr=0,3 mol     =)m= 0,3*(108+80)=56,4 (g)

  c)      KI + AgNO3 ——–) AgI+KNO3

          KBr + AgNO3 ——-) AgBr+KNO3

          KF + AgNO3 ——-) k phản ứng

        nKI= 0,04 mol

        nKBr= 0,06 mol

                  m= 0,04*(108+127) + 0,06*(108+80)=20,68 (g)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )