Môn Hóa Học Lớp 10 Trong một nguyên tử Natri có 11 electron trong 1 kg Natri có bao nhiêu kg electron

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 Trong một nguyên tử Natri có 11 electron trong 1 kg Natri có bao nhiêu kg electron
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Ella 1 năm 2022-03-21T22:53:20+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-21T22:54:30+00:00

  $m_{Na}=1kg=1000g$

  $\Rightarrow n_{Na}=\frac{1000}{23} mol$ 

  Số mol electron có trong 1kg Na:

  $n_e=\frac{1000}{23}.11=\frac{11000}{23} mol$ 

  Số hạt electron:

  $N_e= \frac{11000}{23}.6.10^{23}= 2,87.10^{26}$ 

  Khối lượng electron:

  $m_e= 2,87.10^{26} đvC$

  0
  2022-03-21T22:55:01+00:00

  Đáp án:2.86*10^26 e

  Giải thích các bước giải: số mol của 1kg natri :n=m/M=1000/23=43.48mol

  số nguyên tử natri=số mol. hằng số*Avogadro =2.6*10^25

  số e là = số ng tử natri*11=2.86*10^26 electron trong 1kg natri

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )