Môn Hóa Học Lớp 10 trong tự nhiên nguyên tố Cứ có hai đồng vị trong đó phần trăm số nguyên tử đồng vị 63cu chiếm 73% biết nguyên tử khối trung bình của cu

Question

Môn Hóa Học Lớp 10 trong tự nhiên nguyên tố Cứ có hai đồng vị trong đó phần trăm số nguyên tử đồng vị 63cu chiếm 73% biết nguyên tử khối trung bình của cu là 63,54
a) xác định nguyên tử khối của đồng vị còn lại
b) tính số nguyên tử 63cu có trong 39,77 gam CuO (cho O=16) Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 2 ngày 2022-09-18T06:18:29+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-18T06:20:01+00:00

  Đáp án:

  a) A = 65

  b) 2,198 . 10^ 23 nguyên tử

  Giải thích các bước giải:

  mon-hoa-hoc-lop-10-trong-tu-nhien-nguyen-to-cu-co-hai-dong-vi-trong-do-phan-tram-so-nguyen-tu-do

  0
  2022-09-18T06:20:15+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  a) Ta có

  63×73%+(100-73)%xX=63,54

  => X=65

  b)

  nCuO=39,77/(63,54+16)=0,5(mol)

  Số nguyên tử 63 Cu=0,5x6x10^23×73%=2,19×10^23

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )