Môn Hóa Học Lớp 11 1) Ancol etylic có CTCT: CH3-CH2-OH.Viết công thức cấu tạo của 1 chất là đồng phân của ancol etylic, 1 chất là đồng đẳng của ancol etyl

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 1) Ancol etylic có CTCT: CH3-CH2-OH.Viết công thức cấu tạo của 1 chất là đồng phân của ancol etylic, 1 chất là đồng đẳng của ancol etylic
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-hoa-hoc-lop-11-1-ancol-etylic-co-ctct-ch3-ch2-oh-viet-cong-thuc-cau-tao-cua-1-chat-la-dong-p

in progress 0
Madelyn 8 tháng 2022-01-13T15:08:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T15:09:27+00:00

  Ancol etylic CH3-CH2-OH

  đồng phân là CH3-O-CH3: đimetyl ete

  0
  2022-01-13T15:09:45+00:00

  Ancol etylic CTPT $C_2H_6O$ có đồng phân đimetyl ete: $CH_3-O-CH_3$

  Ancol etylic có nhiều đồng đẳng, trong đó có 1 đồng đẳng là ancol propionic (propan-1-ol): 

  $CH_3-CH_2-CH_2-OH$

  *Bài tập trong hình: 

  1) $C_6H_{14} $

  2) $C_6H_{14} $

  3) $C_6H_{14}$ 

  4) $C_5H_{12}$ 

  5) $C_3H_6O_2$ 

  6) $C_3H_6O_2$ 

  7) $C_3H_6O_2$ 

  8) $C_3H_6O$ 

  => Chất 1, 2, 3 là đồng phân của nhau ( 3 đồng phân ankan). Chất 5, 6, 7 là đồng phân của nhau (2 đồng phân este, 1 đồng phân tạp chức)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )