Môn Hóa Học Lớp 11 1. Công thức phân tử của cao su thiên nhiên là A. $(C_2H_4)n$ B. $(C_4H_8)n$ C. $(C_4H_6)n$ D. $(C_5H_8)n$ 2. Số mol $H_2$ tối đa tác d

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 1. Công thức phân tử của cao su thiên nhiên là
A. $(C_2H_4)n$
B. $(C_4H_8)n$
C. $(C_4H_6)n$
D. $(C_5H_8)n$
2. Số mol $H_2$ tối đa tác dụng với 2mol triolein là
A. 1
B. 6
C. 3
D. 2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Reese 2 tháng 2022-10-04T10:08:38+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-10-04T10:10:11+00:00

  Câu 1: $D$

  Thành phần cao su thiên nhiên là poliisopren $(\kern-6pt-CH_2-C(CH_3)=CH-CH_2-\kern-6pt)_n$

  Câu 2: $B$

  Triolein tạo bởi axit oleic có $1\pi$ phần gốc hidrocacbon 

  $\to 2$ mol triolein có $2.3=6$ mol $\pi C=C$

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )