Môn Hóa Học Lớp 11 1. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết, viết ptpu điều chế ancol etylic 2. Nêu hiện tượng viết ptpu a. Cho quỳ tím vào: phenol, axi

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 1. Từ tinh bột và các chất vô cơ cần thiết, viết ptpu điều chế ancol etylic
2. Nêu hiện tượng viết ptpu
a. Cho quỳ tím vào: phenol, axit axetic
b. Nhỏ axit axetic vào đá vôi
c. Cho co2 vào natri phenolat Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Cora 4 tháng 2022-11-22T10:49:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T10:50:22+00:00

  Đáp án:

   1. lên men tinh bột
  2.
  a, Phenol không làm đổi màu quì tím.

  b, Đá vôi tan dần trong axit và có khí không bay lên

  c, dung dịch vẩn đục, trong dung dịch có phenol được tạo thành

  Giải thích các bước giải:

   1. (C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O

  C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2 (men rượu)

  2.

  a,nhỏ thử là bt @@

  b, CaCO3 + 2CH3COOH →→(CH3COO)2Ca + H2O + CO2

  c,C6H5ONa + CO2 + H2O  C6H5OH ↓ + NaHCO3

  0
  2022-11-22T10:51:04+00:00

  Bạn xem hình

  mon-hoa-hoc-lop-11-1-tu-tinh-bot-va-cac-chat-vo-co-can-thiet-viet-ptpu-dieu-che-ancol-etylic-2-n

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )