Môn Hóa Học Lớp 11 15,8 gam hỗn hợp X gồm CH3OH và C6H5OH tác dụng với Br2 dư cần 48 gam Br2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X được V lít CO2. Tìm V

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 15,8 gam hỗn hợp X gồm CH3OH và C6H5OH tác dụng với Br2 dư cần 48 gam Br2. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X được V lít CO2. Tìm V Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 5 ngày 2022-05-09T02:00:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T02:01:41+00:00

  Đáp án:

  $\rm V = 17,92\ lít$

  Giải thích các bước giải:

  $n_{Br_2}=\dfrac{48}{160}=0,3\ \rm mol$

  $\rm C_6H_5OH + 3Br2 \longrightarrow C_6H_2Br_3OH\downarrow + 3HBr$

  Ta có:

  $n_{C_6H_5OH}=\dfrac13n_{Br_2}= 0,1\ \rm mol$

  $\Rightarrow m_{C_6H_5OH}= 0,1\times 94 = 9,4\ g$

  $\Rightarrow m_{CH_3OH}= 15,8 – 9,4 = 6,4\ g$

  $\Rightarrow n_{CH_3OH}=\dfrac{6,4}{32}= 0,2\ \rm mol$

  Bảo toàn nguyên tố C:

  $n_{CO_2}= 6n_{C_6H_5OH} + n_{CH_3OH}$

  $\Rightarrow n_{CO_2}= 6\times 0,1 + 0,2 = 0,8\ \rm mol$

  $\Rightarrow V_{CO_2}= 0,8 \times 22,4 = 17,92\ l$

  0
  2022-05-09T02:01:51+00:00

  Gọi x,y lần lượt là số mol của CH3OH và C6H5OH 
  ta có hpt:$\left \{ {{32x+ 94y=15,8} \atop {y=0,3:3}} \right.$ →$\left \{ {{x=0,2} \atop {y=0,1}} \right.$ 

  →nCO2=1 x nCH3OH + 6 xnC6H5OH=0,2+6×0,1=0,8 mol
  →VCO2=0,8×22,4=17,92 lít

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )