Môn Hóa Học Lớp 11 25. Trong công nghiệp, lượng nitơ sản xuất ra được dùng chủ yếu để tổng hợp khí: A. amoniac. B. NO. C. N2O. D. NO2.

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 25. Trong công nghiệp, lượng nitơ sản xuất ra được dùng chủ yếu để tổng hợp khí:
A. amoniac. B. NO. C. N2O. D. NO2. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Delilah 1 ngày 2022-09-22T16:18:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T16:20:16+00:00

  `25.` Trong công nghiệp, lượng nitơ sản xuất ra được dùng chủ yếu để tổng hợp khí:

  A. amoniac.

  B. NO.

  C. N2O.

  D. NO2.

  `→`Trong Nito được sản xuất ra chủ yếu dùng để tổng hợp amoniac

  0
  2022-09-22T16:20:44+00:00

  Đáp án:

  A. Amoniac. 

  Giải thích các bước giải:

  25. Trong công nghiệp, lượng nitơ sản xuất ra được dùng chủ yếu để tổng hợp khí:

  A. Amoniac.

  B. NO ( Nitrogen monoxide )

  C. $N_{2}$`O` ( Nitrous oxide )

  D. $NO_{2}$ ( Nitrogen dioxide )

  Giải thích : Trong công nghiệp, phần lớn nitơ dùng để sản xuất ra amoniac, từ đó sản xuất phâm đạm, axit nitric,…

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )