Môn Hóa Học Lớp 11 34. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối nitrat của kim loại luôn có khí A. NO2. B. N2O. C. O2. D. N2

Question

Môn Hóa Học Lớp 11 34. Sản phẩm của phản ứng nhiệt phân muối nitrat của kim loại luôn có khí
A. NO2. B. N2O. C. O2. D. N2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 5 ngày 2022-09-22T16:32:54+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-22T16:33:57+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Chọn đáp án `C.O_2`

  Vd:

  $Fe(NO_3)_2\xrightarrow{t^o}FeO+NO_2↑+O_2↑$

  $KNO_3\xrightarrow{t^o}NO_2+O_2↑$

  Muối nitrat của kim loại đứng trước `Mg` nhiệt phân thành muối nitrit của kim loại đó và khí `O_2`

  Muối nitrat của kim loại từ `Mg` về sau nhiệt phân thành oxit của kim loại đó và khí `NO_2` và khí `O_2`

  `#Devil`

  0
  2022-09-22T16:34:05+00:00

  C. O2 

   Nhiệt phân muối nitrat của kim loại đứng trước Mg (Li, K, Ba, Ca, Na)

   Muối nitrat nhiệt phân thành Muối nitrit và O2

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )